Disszidálás és hazatérés

hossz: 00:45:00

Tárgy: 1956, Kivándorlás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, fegyőr édesapjáról, a háború utáni szegénységről, és arról, hogy édesapja mondogatta, "jónéhányszor rácsuktam a cellaajtót Rákosi Matyira" (0:14). Szól arról, hogy miként szerzett villanyszerelő szakmát és kezdett el futballozni (3:50). Szól a forradalom kitöréséről Vácott (7:20), majd arról, hogy a kommunista szobor ledöntésekor egy fényképet készített magáról, és arról, hogyan égették el Lenin és Sztálin könvyeit (13:00). Elmeséli, hogyan zajlott a váci elítéltek kiszabadítása, hogyan nézett szét néhány barátjával a kiűrült börtönben, valamint arról, miként keresték az ávósokat, például a különösen kegyetlen Csikós nevűt (16:55). Szól arról, miként kaptak puskákat a rendőrségen és mentek ki egy külvárosi padláson őrszolgálatot teljesíteni (25:00). Szól arról, hogy a forradalom leverése után találkozott másik két barátjával, és eldöntötték, hogy disszidálnak (27:22). Szól arról, hogy mikor átértek az osztrák határon, ellátták őket, és egy busz Belgiumba vitte őket (31:12). Elmeséli, hogy miként éltek a belga laktanyában, miért állt el az utolsó pillanatban a Kanadába költözéstől, és hogyan szerzett neki a Katolikus Karitász állást és lakást Brüsszelben (35:00). Végül arról szól, hogyan döntött a hazajövetel mellett 1957 februárjában, miket vásárolt Bécsben ajándéknak, és tépte össze a szobordöntésben való részvételt bizonyító fényképet (39:00). Végül arról szól, hogyan fogadták itthon a karhatalmisták Hegyeshalomnál (43:42).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Jeszenszky István, 1936, Vác

Interjúalany foglalkozása: labdarúgó, MTK (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. December 4.

Felvétel helyszíne: Vác

Feldolgozásban résztvevő személyek: Suba Réka Baranya Csaba

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon