Egy szívsebész életútja

hossz: 00:26:19

Tárgy: Egészségügy

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél ifjúkoráról, tanulmányairól, és arról, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie, hogy orvos lehessen, majd orvosként dolgozhasson. 1:39--születése, gyermekkora, családja; 4:41--iskolái, hogyan sikerült gimnáziumba jutnia, hogyan teltek a gimnazista évei; 9:14--milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, amikor tovább szeretett volna tanulni, milyen munkákat kellett végeznie és hogyan sikerült végül mégis bejutnia az orvostudományi egyetemre; 13:10--egyetemi évei, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie az egyetem befejezése után, és hogyan indult meg a pályafutása; 17:43--milyen kellemetlenségek érték a munkája közben és milyen haszna volt ennek, hogyan válik szívsebésszé; 20:0--hitélete, hogyan próbált meg egész élete során vallásosan élni

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)

Interjúalany: P. L., 1948, Aranyosgadány

Interjúalany foglalkozása: korábban szívsebész, ma nyudíjas (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. May 7.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kovács Péter Takács Kristóf

Feltöltötte: Ciszterci Rend

Interjút készítő iskola: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma