dr. Szentgyörgyvölgyi Péter

hossz: 00:26:00

Tárgy: Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél debreceni gyökereiről, őseiről, így Simonfi Sámuel bíróról, akinek az ideje alatt építették a Nagytemplomot. Szól a család katonai hagyományairól, huszár édesapjáról, édesanyjával való megismerkedéséről és frontszolgálatáról, a menekülésről (0:14). Visszaemlékszik, hogy osztrák terülen néger katonákkal találkozott, valamint arra, hogy látták Sankt Pöltent égni (3:50). Beszél a háború utáni visszatérésről, újrakezdésről (6:00), valamint arról, hogy osztályidegennek számítottak, ezért vonták meg hadiárvasági támogatásukat is (6:00). Szól a debreceni méntelepről, ahol a régi huszártisztek dolgoztak, akik már nem lehettek katonatisztek (9:05). Szól a hagyományőrzés egyre tudatosabb vállalásáról, a sárvári múzeum kialakulásáról (11:40), valamint a lovastúrákról (15:00). Szól a lovas hagyományőrzés prominens alakjairól, a nyíregyházi és sárvári váltott ülésekről, valamint tevékenységeikről, könyvkiadásokról (15:50). Beszél a huszárság értékeiről, egyre bővülő állományukból, és annak fontosságáról, hogy a fiatalok megértsék a huszárság és a hagyományok fontosságát (19:40). Szól a világméretű elterjedtségről, a francia vagy nepáli huszárokról, a huszártalálkozókról (21:10). Szól a Szilágyi-csoportról, akiket Dániában kerítettek be az oroszok, de nem fegyverezték le őket, mert a dán király úgy nyilatkozott, hogy az ő vendégei (23:00).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól

Interjúalany: dr. Szentgyörgyvölgyi Péter, 1942, Debercsény

Interjúalany foglalkozása: politikus, jogász, ügyvéd (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. December 11.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kovács Péter Takács Kristóf

Feltöltötte: Ciszterci Rend

Interjút készítő iskola: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma