Drog vagy Szent Szellem

hossz: 00:31:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyermekkoráról. Tinédzserkorban kezdett szembefordulni a Kádár-rendszerrel. A 70-es években került bele a lázadó anarchisták, punkok közegébe. (03:14) Családjától zsidó neveltetést kapott, ezt nem találta jónak. Nem tagadta zsidóságát, de egy pogány életideál felé közeledett. Önpusztító életmódot folytatott. (06:08) 1980-ban alapította meg a "Neurotic" punk zenekart. A zene számára mindig is a kifejezés eszköze volt. (08:34) 18 évesen, 1981-ben olvasta el először az Újszövetséget, ez nagy hatással volt rá. A 80-as években a rendszer már elkezdett lazulni. (14:20) 1987-ben határozta el, hogy megváltoztatja életét és a hit felé fordul. Ekkor hallott először a Hit Gyülekezetéről. Csatlakozott a gyülekezethez, leszokott a drogról és az alkoholról, példás családi életet kezdett élni. Beszél arról, hogy egy film készült róla abban az időszakban, amikor áttért, ez a folyamat így filmen is megfigyelhető. Családja támogatta az életmódváltást. Elmondja, hogy milyen atrocitások érték először rendszerellenessége, majd hite miatt. (22:30) Kifejti véleményét a rendszerváltásról. Ekkor már inkább a spirituális dolgokkal foglalkozott, de odafigyelt a közéleti eseményekre is, amelyeket nem mindig tartott demokratikusnak. (22:38) Beszél arról, hogy a 70-es években mennyire meghatározóak voltak a Kádár-korszak hétköznapjai, a megszokott, szürke élet. Pozitívumként csupán azt tudja felhozni, hogy élhetőbb volt a rendszer, mint például az NDK-ban, de ennek a gazdasági hatásai máig kihatnak. Beszél a Kádár-korszak végén az értelmiségiek befolyásolásáról, a keretek közé szorított munkájukról. Elmondja véleményét a szerinte jelenleg szükséges változásokról. (31:36)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Pajor Tamás, 1963, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Egyház

Felvétel időpontja: 2011. March 2.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Pósafalvi Anett, Rádler Lídia, Kovács Gábor, Soós Áron, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor,

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény