Édesapám Kistarcsán

hossz: 00:39:00

Tárgy: Internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél apja tevékenységéről az 1956-os forradalomban, majd arról, hogy a forradalom leverését követő megtorlás során hogyan került Kistarcsára és hogyan bántak ott vele. 0:11--születés, család 3:30--emlékei az 1956-os forradalomról, a forradalom Kapuváron 12:00--mi történt a forradalom leverése után, disszidálás 15:47--emlékei édesapja internálásáról, milyen vallatáson mentek át a családtagjai 26:8--édesapja hazatérése az internálásból, illetve rendőri felügyelet alá helyezése 28:30--mit mesél az apja az internálásban töltött időről, kínzásokról 36:6--a kapuvári TSZ megszervezése 38:00--egyetemi felvételije, hogyan titkolják el a tanárai a származását és apja múltját

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól

Interjúalany: Molnár-Gondi Katalin, 1943, Kapuvár

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. February 15.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: 1956-os események, disszidálás, Börtön, Internálás, TSZ, Oktatás, kulák

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium