Egerek futosgáltak, a lányok sikonyáltak

hossz: 00:42:00

Tárgy: Át- és kitelepítések, Internálás, ’50-es évek

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél hadifogságba esett édesapjáról (0:18), nagyszülei, és szülei letartóztatásának körülményeiről (1:23), a hortobágyi táborban szerzett emlékeiről (7:25), a gyerekek ottani helyzetéről (9:54), arról, hogy 3 hónapig nem tudták a hozzátartozók, hogy hol vannak (11:45). Mesél a táborból történő kalandos szökéséről (13:06), hazatéréséről (27:50), majd arról, hogyan került vissza a Hortobágyra (29:26). Beszámol a család végleges hazatéréséről (31:44), a továbbtanulás akadályoztatásáról gimnazistaként (32:25), majd az érettségi utáni útkeresésről, és arról, hogyan lett fogtechnikus (37:00).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.1. A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Szabó Kázmér, 1940, Sellye

Interjúalany foglalkozása: fogtechnikus (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. October 6.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Andrásné, Magdó Lilla

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium