Egy baptista honvéd fia

hossz: 00:30:00

Tárgy: Egyházak, Vallási élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél vallásos neveltetéséről, elmondja, hogy milyen nehézségekkel járt családja számára baptista hitük megélése és milyen atrocitások érték őket emiatt. Elmondja, hogy a korabeli vallásos embereknek milyen életstratégiái voltak a túléléshez. 0:24--születése, családja, szülei, gyermekkorában kapott értékei, vallásos nevelése; 7:7--hogyan teltek ifjúságának hétköznapjai, barátai, iskolai évei; 12:7--melyik vallási közösségnek volt tagja, melyik vallások jelentenek számára meghatározó élményt; 14:33--hogyan viszonyulnak az édesapja hitéhez a katonaságban; 15:40--milyen gyermekkori emlékei vannak a rendszerről, milyen atrocitások érték őket a hitük miatt; 19:28--milyen életstratégiái voltak a vallásos embereknek a korszakban; 22:20--mennyire tudtak a környezetében a vallási elkötelezettségéről; 26:25--milyen progpaganda volt akkoriban a vallásos élet, a vallás ellen; 24:44--mi a véleménye a rendszerváltásról

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kántor Béla, 1956, Debrecen

Interjúalany foglalkozása: könyvtáros (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 13.

Felvétel helyszíne: Debrecen

Feldolgozásban résztvevő személyek: Molnár Kristóf, Soós Áron, Nagy Efraim, Varga Prsizcilla, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor,

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény