Egy cipész élete Kisgyőrben

hossz: 00:33:00

Tárgy: Mindennapi élet, 60-as évek, Hétköznapi szocialimus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél pályaválasztásáról, különböző munkáiról, családjáról és fiai pályaválasztásáról. 0:15--gyermekkor, születés, gyermekparalízise, hogyan lesz cipészinas, majd hogyan lesz cipészmester; 4:0--hogyan lesz kapus, mivel a cipészmesterségből nem lehetett megélni, majd hogyan kezd motorkapát gyártani egy barátjával; 5:50--hogyan kezd bele a mezőgazdasági termelésbe és a lótenyésztésbe rokkantnyugdíjazása után; 10:8--hogyan ismeri meg a feleségét; 14:0--családja, fiai; 18:20-milyen szakmát szeretett volna tanulni fiatalon, hogyan fejlődik a családi gazdaság; 21:0--mennyiben nehezítette meg az életét a betegsége; 23:0--hogyan próbálja meg befolyásolni a gyermekei pályaválasztását, milyen munkát találnak végül

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Fantóli Róbert, 1939, Kisgyőr

Interjúalany foglalkozása: cipész (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 11.

Felvétel helyszíne: Kisgyőr

Feldolgozásban résztvevő személyek: Fantóli Dániel Kolozsi-Tóth Bence Lénárt Levente Klein Zsuzsanna

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium