Egy család széthullása

hossz: 00:31:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: Egy család deklasszálódása 1945-1955 között, majd széthullása 1956 őszén. Az interjúalany beszél gyermekkoráról, édesapja B-listázásáról. Elmeséli, hogy egy hivatalban „halottnak” tekintették apját, mert a szocialista rendszer ellensége volt (0:00). Rátér ellehetetlenített körülményeikre, arra, hogy egymás ruháit hordták a bátyáival (2:40). Szól arról, hogy édesapja temetésére készültek, mikor kitört az 1956-os forradalom. Október 23-án már délelőtt is voltak zavargások (6:50). A rádió gyermekkórusának tagjaként ki kellett menekülnie az épületből a rádió ostroma során (9:50). Október 26-án látta az Üllői úti pusztulást, majd a kenyérért sorba állás közben sortüzet kaptak (12:55). Szól arról, hogy november 4-e után az utcájukat gyakorlatilag ostrom alatt tartotta a szovjet hadsereg (17:30). Feleleveníti két bátyjának disszidálását Jugoszláviába és Ausztriába, a kivándorlás nehézségeit, a menekülttáborokat, az élet újrakezdésének nehézségeit (20:00). Szól arról, hogy miként fogadták a rokonok kivándorlását, valamint arról, hogy meddig nem beszélhettek 1956-ról (28:55).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.1. A hatalomért folytatott politikai harcról és annak következményeiről
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről

Interjúalany: Supka Ilona, 1942, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas óvónő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 18.

Felvétel helyszíne: Fertőd

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bunyevácz Anna, Csepreghy András

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium