Egy csendőrfeleség viszontagságai

hossz: 00:48:00

Tárgy: Csendőrség, II. világháború

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél férje csendőri szolgálatáról, ennek sajátosságairól, illetve arról, hogy milyen nehézségekkel kellett emiatt szembenézniük a II. világháborút követő időszakban. 0:2--család, testvérei, testvére katonai szolgálata és hősi halála, milyen oktatásban részesült; 5:10--milyen volt a csendőrség, kik lehettek csendőrök, milyen volt a csendőri szolgálat, hogyan szórakozhat, mit jelent a lakosság számára a csendőrség; 19:15--az ország német megszállása, mi történt a szécsényi zsidókkal, mit csináltak a zsidók a visszatérésük után; 27:35--hogyan érinti a családját a csendőrség feloszlatása, milyen hatással volt ez a munkakeresésére, milyen munkákat kapott végül; 39:0--milyen nehézségei voltak a lányának a továbbtanulás során, hogyan tudott végül mégis továbbtanulni; 42:12--hogyan ellenőrizték a férjét az 1945-ös változások után, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.5. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről

Interjúalany: Gerath Ferencné, 1925, Hugyag

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. May 25.

Felvétel helyszíne: Szécsény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Molnár Nikolett, Lénárt László, Kiss Kitti, Pazonyi Ágnes

Feltöltötte: Lipthay

Interjút készítő iskola: LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM