Egy egyházi iskola újraindítása

hossz: 00:48:00

Tárgy: Egyházak, Rendszerváltás, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél nagyapja apáca testvéréről (0:11), arról, hogy nem vették fel az egyetemre vallásossága miatt (2:26), közben elhelyezkedett, sokat olvasta Kádár és Lenin műveit, és a könyveikben írottak valamint a valóság között fennálló ellentét miatt levelet írt Kádárnak (4:28), ami miatt beidézték a győri pártbizottsághoz, és végül felvették az egyetemre (7:28). Beszámol a ’80-as évekbeli enyhülésről (9:58), arról, hogy a szakoktatási szakszervezet elnöke lett, és a rendszerváltás előtt nem sokkal lemondott a posztjáról (11:33). Mesél a pártok megalakulásáról a rendszerváltás előtt, a soproni KDNP létrehozásáról (14:39), az 1990-es önkormányzati választásokon elért sikeréről (19:14), hosszan részletezi az egyházi iskola újraindításában játszott szerepét, mesél ennek folyamatáról, az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákról (20:39), a visszavett iskola állapotáról, felújításáról (43:26).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Dr. Németh István, 1956, Fertőhomok

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. February 10.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Csányi Gábor Horváth Terézia Mesics Krisztina Zalai Ottóné

Feltöltötte: szentorsolya

Interjút készítő iskola: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium