Egy élet Pusztaszabolcson

hossz: 00:21:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél születése körülményeiről, gyermekkoráról (0:12), majd rátér a háború világháborús harcaira, édesapja hadifogságába esésére (1:40). Szól iskolás éveieről, a furulyaórák szervezéséről (4:52). Rátér az úttörőmozgalommal kapcsolatos emlékeiről (8:28). Szól arról, hogyan érintette az 1956-os forradalom (10:00). Nem tanult tovább, mert dolgozni kellett. A nagy vásártelepen a gyümölcselosztóban dolgozott, ahol KISZ-tag is lett, később a híradástechnikai üzemben dolgozott (10:58). Szól a munka jellegéről, a fizetésről, valamint arról, hogy szülési szabadsága során nem kapott fizetést (13:00). Beszél arról, hogy az öntödében kiváló dolgozói kitüntetést kaptak (17:20). Szól a hitéletről, a vallásgyakorlás lehetőségeiről a Kádár-korszakban (17:50). Végül mai életkörülményeiről, családjáról, unokáiról szól (19:26).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Tamon Lajosné, 1944, Pusztaszabolcs

Interjúalany foglalkozása: Ipar

Felvétel időpontja: 2010. October 26.

Felvétel helyszíne: Pusztaszabolcs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Török Lilla, Patonai Erika

Feltöltötte: szabolcs_vezér

Interjút készítő iskola: Fejér megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma