Egy gazdag néptáncos életút

hossz: 00:35:00

Tárgy: Kultúra

Interjú rövid leírása: 0:00 A riportalany bunyevác származásáról, gyerekkoráról vall. 4:18 Elmeséli, hogy az általános iskola felső tagozatát és a gimnáziumot a budapesti szerb-horvát gimnáziumban végezte. 6:15 A katonaévek után a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett testnevelő tanári diplomát, de ekkor már nagyon tudatosan építette néptáncos karrierjét, melynek gyökerei gyerekkoráig nyúlnak vissza. 7:32 Szól az 1960-as évek pezsgő pécsi kulturális életéről, a Baranya Táncegyüttes létrehozásáról, és az 1972-es Ki Mit Tud-ról. 11:59 Beszél a Baranya Táncegyüttes külföldi fellépéseiről az 1970-es években. 16:30 Szól a táncház-mozgalom pécsi vonatkozásairól. 18:30 Felidézi a Pécsi Nyári Színház művészi tevékenységét, szerepét a város kulturális életében. 23:30 Ismerteti a pécsi Horvát Színház létrehozásának körülményeit. 28:12 Beszél a Baranya Táncegyüttes működéséről, tagjairól. 29:29 Szól Baranya gazdag délszláv néphagyományairól. 31:54 Az interjú végén összefoglalja, hogy miben látja a Baranya Táncegyüttes jelentőségét.

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Vidákovics Antal, 1947, Felsőszentiván

Interjúalany foglalkozása: néptáncos, koreográfus, művésztanár (Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. April 7.

Felvétel helyszíne: Szemely

Feldolgozásban résztvevő személyek: Rajnai Richárd, Nagy Emese, Bíró Anikó

Feltöltötte: pecsimuveszeti

Interjút készítő iskola: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola