Egy idealista nem lehet párttag

hossz: 00:36:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1923-ban született Tápióságban (Pest megye). Katolikus neveltetést kapott, de nem volt túl vallásos. Felesége hatására közeledett a pünkösdi gyülekezethez. (02:36) Sokáig mindent elkövetett, hogy eltérítse feleségét hitétől. Miután ez nem sikerült, az interjúalany is megtért. (05:00) Beszél a pünkösdi kisegyház történetéről. Két nagyobb ágazat létezik. (09:10) Az interjúalany volt az utolsó olyan pünkösdi lelkész, aki fizikai munkából tartotta el magát. Beszél egyházvezetői munkájáról. Többször problémát okozott az államhatalom, háttérbe szorult. (17:48) Beszél a felekezetek egymáshoz való viszonyáról. Ez nem javult az elmúlt évtizedekben. A Kádár-korszakban negyedévenként meg kellett újítani a lelkészi engedélyeket. (19:58) Elmondja, hogyan viszonyultak munkahelyén (MÁVAG, GANZ-MÁVAG) vallásosságához. Munka közben olvasta a Bibliát. (22:20) Többször megpróbálták beléptetni az MSZMP-be. (27:08) Voltak a felekezetben beépített ügynökök. (28:40) Beszél a Rákosi- és Kádár-rendszer, alatti különbségekről a vallásgyakorlásban. Elmondja, hogy Romániában jobban üldözték a kisegyházakat, mint Magyarországon. (33:06) Beszél a II. világháború előtti pünkösdi vallási életről. (36:24)

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kurgyis József, 1923, Tápióság

Felvétel időpontja: 2011. February 6.

Felvétel helyszíne: Gyömrő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Seregi Károly, Kulcsár Árpád, Petrőcz Bátor, Molnár Kristóf, Opauszki Máté

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény