Egy járványügyi felügyelő emlékei

hossz: 00:30:00

Tárgy: Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1942-ben született Magyarcsanádon (Csongrád megye). Beszél családjáról, gyermekkoráról. (02:44) Beszél az óvodáról, iskoláról. (03:58) Elsős gimnazista volt az 1956-os forradalom alatt. Elmondja, hogyan élte át az eseményeket. (05:56) November 4. után kezdődött újra az iskola. Egyik tanárt bebörtönözték. (07:10) Az interjúalany 1960-ban érettségizett. A színművészetire nem vették fel, így egészségügyi szakképzőt végzett el Budapesten. Itt ismerkedett meg későbbi férjével. (10:30) Az iskola elvégzése után a debreceni KÖJÁL-hoz került, ahol járványüggyel foglalkozott. (11:52) Beszél a rendszerváltásról. Végig egy helyen dolgozott 41 évet, 62 évesen nyugdíjba ment. (14:00) Beszél házasságáról, családalapításáról, a mindennapi élet nehézségeiről. (15:36) Elmondja járványügyi munkájának részleteit. (20:20) Férje környezetvédelmi iskolát végzett, a hortobágyi TSZ-ben dolgozott 1983-ban bekövetkezett haláláig. (21:50) Beszél a család mindennapi életéről a Kádár-korszakban. (25:12) Az interjúalany nem politizált, de részt vett a szakszervezeti munkában. Titkár volt, részletesen beszél erről a munkájáról. (30:32)

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kovács Péterné, 1942, Magyarcsanád

Interjúalany foglalkozása: Járványügyi felügyelő (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. June 9.

Felvétel helyszíne: Debrecen

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kiss Dorottya, Kovács István

Feltöltötte: k_pisti

Interjút készítő iskola: Tóth Árpád Gimnázium