Egy kamasz a rendszerváltáskor

hossz: 00:33:53

Tárgy: Mindennapi élet , Kivándorlás, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél fiatalkoráról, arról, hogy milyen módon töltötték az idejüket a fiatalok, és hogyan hatott rájuk a nyugati kultúra. Ezt követően beszél katonaéveiről, továbbtanulási terveiről és arról, hogy hogyan került kapcsoltba az irodalommal. 0:8--születés, gyermekkora, szülei; 6:23--milyen volt Szerencs a Kádár-korszakban, milyen volt a szerencsi csokigyár; 9:32--fiatalkora az 1980-as években, hogyan szórakoztak, milyen hatást tettek rájuk a külföldi utazások, a külföldi termékek; 17:20--részvétele az ifjúsági szervezetekben, a rendszer mely vonásai váltottak ki benne ellenkezést; 21:0--sikertelen egyetemi felvételei, katonaélményei, szolgálata a határőrségnél; 30:50--kapcsolata az irodalommal

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Zemlényi Attila, 1967, Szerencs

Interjúalany foglalkozása: tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 28.

Felvétel helyszíne: Miskolc

Feldolgozásban résztvevő személyek: Varga Enikő

Feltöltötte: magistergimnazium

Interjút készítő iskola: Miskolci Magister Gimnázium