Egy kispap a II. világháborúban

hossz: 00:34:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany először a második világháború morális következményeiről beszél (0:05), majd rátér Magyarország német megszállására, és arra, hogyan értesült először a koncentrációs táborok létéről egy német tábori lelkésztől (03:00). Beszél a papi szeminárium nemzetközi jellegéről és az ottani életről (06:27), majd rátér a megszállásra és a háború végnapjaira (9:25). Külön szól a nyilasok vezette kiképzésekről, a papi mentességről, majd arról, hogy mégis behívták, de nem jelent meg (17:26). Ezért később hadbíróság előtt kellett felelnie (19:52). Feleleveníti Kispest kiürítését és azt, hogy 1945 januárjában hadikórházat működtettek, műtöttek, és ellátták a sebesülteket (21:15). Szól arról, hogy februárban már visszamehetett a váci szemináriumba, ahol szemtanúja lehetett az orosz katonák pusztításainak (24:34). Végül a plébániának Székely Mihály operaénekeshez fűződő kapcsolatáról mesél, illetve kitér az orosz katonák civilizálatlan szokásaira (28:42).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: PÁLOS FRIGYES, 1924, Budapest

Interjúalany foglalkozása: KATOLIKUS PAP (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. January 28.

Felvétel helyszíne: Vác

Feldolgozásban résztvevő személyek: KOVÁCS DORINA - KAMERA, DIÁK KMETTYNÉ BALOGH ZSUZSANNA - VÁGÁS, TANÁR

Feltöltötte: Madách Imre Gimnázium

Interjút készítő iskola: Madách Imre Gimnázium