Egy kolozsvári pszichológus

hossz: 00:44:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a családjáról, gyerekkoráról (0:37), tanulmányairól (3:23), egyetemi tanár édesapjáról és arról, hogy a Babes és a Bolyai Egyetem két külön egyetem volt, csak később egyesítették (13:52), pszichológiai tanulmányairól (20:40), arról, hogy a szaktárgyakat románul tanulták (23:28), majd „kihelyezték” egy munkahelyre (24:04), a ’80-as évek elején azonban munkanélküli lett (28:35), majd Magyarországra költözött egy névházasságnak köszönhetően (30:22), ahol először egy idős nénivel kötöttek eltartási szerződést (33:53). Beszél házassága történetéről, és arról, hogy a névházasságból igazi kapcsolat lett (38:58).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Tóth Júlia, 1955, Budapest

Interjúalany foglalkozása: pszichológus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. June 1.

Felvétel helyszíne: Gödöllő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Skultéti Tímea, Liptai Lilla, Német Noémi, Fábián Bertalan, Csikósné Hunics Györgyi

Feltöltötte: Csikósné Hunics Györgyi

Interjút készítő iskola: Török Ignác Gimnázium