Egy küzdelmes életút

hossz: 00:45:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany a Tüdőgondozó Intézet vezetőjeként vonult nyugdíjba. Beszél családjáról, életkörülményeikről (0:19), majd oktatásáról és képzéséről (3:10). Szól a Rákosi-rendszer azon törekvéséről, hogy megteremtsen egy új értelmiséget, például a szakérettségisek rendszerével . Szól az egyetemi kurrikulum hasznosságáról és nehézségéről (5:32). Beszél a tüdőosztályról, a járványos megbetegedésekről, a TBC-ről. Szól a TBC törvényi és közegészségügyi úton való visszaszorításáról, a TBC népbetegségként való felszámolásáról (10:40). Beszél az esti iskolába való jelentkezéséről, a szakérettségi megszerzéséről, a felvételiről (20:42). A II. világháborút illető emlékeit is feleleveníti: édesanyja mondta neki, hogy "kitört a világháború", pedig nem is volt rádiójuk (24:20). Szól az 1956-os forradalomról, és arról, hogy miként beszélték le a fegyveres ellenállásról a fiúk legtöbbségét, majd arról, hogyan rendezték a forradalom miatt félbeszakadt félévét (26:00). A nyugdíjig és azon túl is tartó pályafutásáról is beszámol (30:00). Visszatér a világháború alatti és utáni élelmiszerellátás nehéz helyzetére (34:40). Végül a Horthy-korszakban átélt nehézségeket, a kiábrándító lakáshelyzetet és az ONCSA-házakat említi (39:16).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dr. Szabó Róza, 1932, Hajdúböszörmény

Interjúalany foglalkozása: nyugalmazott főorvos (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. April 6.

Felvétel helyszíne: Álmosd

Feldolgozásban résztvevő személyek: Orbán András, Kiss Attila

Feltöltötte: Varga Antalné

Interjút készítő iskola: Veress Ferenc Szakképző Iskola