Egy muzsikus cigánycsalád élete Szécsényben

hossz: 00:28:00

Tárgy: Mindennapi élet , Kultúra, Katonaság, Kádár-korszak, Rendszerváltás,

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél muzsikus nagyapjával kapcsolatban őrzött emlékeiről, tanulmányairól és katonaéveiről. Beszél a muzsikus cigánycsaládok szerepéről Szécsényben. Elmondja a cigányság problémáival kapcsolatos véleményét is. 0:6--születése, családja, iskolái; 2:35--katonaévei, különböző munkái, nagyapja zenészi tevékenysége; 6:34--a zenészcsaládok szerepe és tevékenysége Szécsényben és környékén; 13:33--cigány szokások, véleménye, tapasztalatai a többségi és a kisebbségi társadalom együttéléséről; 16:46--katonaévei; 17:43--vélemények a Kádár-rendszerről, a korszak negatív és pozitív vonásai; 22:51--rendszerváltás hogyan érinti a szécsényi cigány lakosságot, a cigányság problémái

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Horváth Imre, 1962, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. May 26.

Felvétel helyszíne: Szécsény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Hajdú Ramóna, Kelemen Nikoletta, Kiss Kitti, Lénárt László, Pazonyi Ágnes

Feltöltötte: Lipthay

Interjút készítő iskola: LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM