Egy nemesi származású pszichológus

hossz: 00:34:00

Tárgy: Szovjet megszállók, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 00:00 - Élete, iskolái 03:43 - II. világháború előtti időszak, úri világ, nemesi származás 07:50 - Nyilas hatalomátvétel, a hungarista légióba való besorozás elkerülése 12:00 - Orosz megszállás, a Duna kiöntése Óbudán, édesapja halála 14:23 - A csonka család leköltözése Makóra 20:21 - Politikai hatások a kollégiumokban, a budapesti úri élet és a makói összevetése 25:43 - Főiskolai évek és munkái, megismerkedés feleségével, udvarlás 33:11 - Önvallomás

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Dr. Keczer Tamás, 1932, Budapest

Interjúalany foglalkozása: tanár, államtitkár helyettes, pszichológus (Államigazgatás, Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 2.

Felvétel helyszíne: Makó

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kerekes Réka Madár Anita Juhász Zoltán Magyar Gergő

Feltöltötte: jagmako

Interjút készítő iskola: József Attila Gimnázium