Egy orosztanár az oroszokról

hossz: 00:26:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, ’50-es évek, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, diákéveiről (0:27), majd apja hadifogságát említi (02:36). Beszél arról, hogy a kommunista rendszer pártolta az orosz nyelv oktatását, a szülők viszont ellenálltak (04:04). Rátér a hittantanítás kérdésére, valamint a kommunista ideológia és a vallás kapcsolatára (08:58). Beszél arról, hogy milyen hátrányokkal járt a pártonkívüliség (12:15), beszél az ötvenes évek terrorjáról és a forradalomról (13:54), valamint említi sváb rokonainak kitelepítését (17:34). Végül Kádár János személyét és a puha diktatúrát értékeli (21:20).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig

Interjúalany: Szilárd Ádám, 1938, Elek

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. February 6.

Felvétel helyszíne: Szolnok

Feltöltötte: széchenyi-szolnok

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola