Egy pártkarrier története

hossz: 00:27:00

Tárgy: Pártélet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél az '50-es években szerzett élményeiről. Édesanyja ekkor már nem élt, apja nagyon beteg lett, ezért abba kellett hagynia a miskolci gimnáziumot és egy üzemben kútgyűrűket kezdett gyártani. Mivel nagyon jól teljesített, ezért fizetése igen magas volt, de munkatársai nehezteltek rá. Fizetéséből sikerült édesapja orvosi kezelését finanszíroznia. (04:10) Ezután ő lett a szikszói általános iskola úttörőcsapatának helyettes vezetője egy hónapos kiképzést követően. Emellett kis áruházi eladó volt. Ekkor kérték fel járási úttörőtitkárnak, nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy így bekerült a mozgalomba. Több mint 20 község úttörőinek munkáját szervezte. Kinevezték a KISZ járási titkárává, itt már pedagógusokkal együtt dolgozott. Kitér a helyi TSZ-ek megszervezésére, amelybe besegített ő is. (11:32) Budapestre küldték pártiskolába, egyéves marxista-leninista képzésen vett részt. Ezután oktatási, ideológiai és sport kérdésekkel foglalkozott Miskolcon. Intenzíven foglalkozott a fiatalokkal, KISZ-iskolákat szervezett. (15:10) Bekerült a megyei pártbizottságba, agitációs propagandatevékenységet folytatott a kultúra és a sport terén. Később áthelyezték a szervezési részleghez. Mivel az MSZMP jónak találta munkáját, beválasztották a Központi Bizottságba, ahol szintén agitációval és szervezéssel foglalkozott. Munkáját nagyon fontosnak és felelősségteljesnek tartja. Közvetlen kapcsolatba került Kádár Jánossal, elmondja személyes élményeit. (24:28) Véleménye szerint a Kádár-rendszer emberséges volt, jó körülményeket teremtett a népnek. Úgy gondolja, hogy a Kádár-korszak a Szovjetunió összeomlása nélkül fennmaradhatott volna. A rendszerváltás után nyugdíjba került, de portásként máig dolgozik. (27:34)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Nagy Tibor, 1935, Szikszó

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. March 14.

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium