Egy pécsi orvos emlékei az 1939-1956 közötti időszakról

hossz: 00:35:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a II. világháborúról, a német és szovjet megszállásról, illetve a háború személyi és anyagi veszteségeiről (2:45). Beszél az 1950-es évek oktatásáról és mindennapjairól (16:22), majd egyetemi éveiről, állam és egyház, tudomány és hit viszonyáról (20:02). Végül az 1956-os forradalom pécsi eseményeit eleveníti fel (28:43).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.13. Politika és egyház viszonyáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről

Interjúalany: D. I., 1935, Pécs

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. October 21.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Haiser Flóra Taranyi Dóra Bozsó Judit Romváry Ferenc

Feltöltötte: Kodály

Interjút készítő iskola: Kodály Zoltán Gimnázium