Egy sikeres TSZ elnökének visszaemlékezései

hossz: 00:39:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmondja családjának történetét, gyermekkorát, iskolás éveit. Egy kis 200 fős faluban nőtt fel, mindenkit ismert. Az általános iskolában egy teremben volt minden osztály, ez rontott az oktatás minőségén. (02:30) Később Mohácsra került a Mezőgazdasági Technikumba. Elmondja a falusi életet, munkát. (06:14) Szülei a TSZ-esítésig saját földjükön dolgoztak, teheneket tartottak. (07:32) A Technikum elvégzése után a Kaposvári Állattenyésztési Főiskolát végezte el, majd a kátolyi TSZ-be került. Elmondja, hogy a környéken minden faluban volt TSZ, ezeket egyesítették és ágazatokra bontották le. Elmondja a TSZ működését, az elvégzett munkákat. (14:28) A TSZ egykori tagjai és dolgozói a mai napig tartják egymással a kapcsolatot. Az interjúalany elmondja a TSZ szabályait, felépítését. (17:56) A környék délszláv lakossága összetartott és megőrizte nyelvét, kultúráját is. Több hagyományőrző rendezvényen is részt vettek. (18:56) Az idő múlásával és a technika fejlődésével a TSZ is "szabadabbá" vált. Az újítások miatt szükség volt fiatal szakemberekre is. A TSZ díjakat nyert, Baranya megyében ez működött a legjobban. (28:00) A Kádár-korszak vége felé a TSZ sikeresebb tagjai már megengedhették maguknak az autó vásárlását, fürdőszoba építését, különböző fejlesztéseket. Az interjúalany elmondja az egyéni felemelkedés különböző lehetőségeit, a fizetések alakulását, a nyereségek szétosztását. (33:46) A rendszerváltásnak többségében pozitív hatásai voltak, de az interjúalany szerint rosszul zajlott le a földosztás. a TSZ sikeresen még 2000-ig működött, utána Kft.-k alakultak. (36:18) Az interjúalany nyugdíjas évei is főleg munkával telnek. (38:42)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: S. J., 1945, Szellő

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas tsz-elnök (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. April 20.

Felvétel helyszíne: Szellő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Galyas Dávid Megyeriné Polgár Ilona Romváry Ferenc

Feltöltötte: Kodály

Interjút készítő iskola: Kodály Zoltán Gimnázium