Egy svájci emigráns viszontagságai

hossz: 00:27:00

Tárgy: Kivándorlás, ’50-es évek

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, 1945-ben született Ausztria területén, az apja vezérkari tiszti volt, az édesanyja pedig egy arisztokrata földbirtokos család lánya, 1952-ig egy kaszárnyában laktak, akkor engedték vissza őket Magyarországra 2:10 az édesapját azonban távollétében halálraítélték, ezért Sopronban agyonlőtték, őt pedig átnevelőtáborba akarták vinni, ezért az édesanyja gyorsan férjhez ment 3:39 1956-ban Brennbergbányán vészelték át a forradalmat, végül onnan disszidálnak, a másik oldalon pedig rokonok várják őket 6:00 1956. december 6.-án érkeztek meg Svájcba, az édesanyja szerencsére perfekt német volt 7:14 Svájcban járt iskolába, az édesanyja ápolónő lett, később pedig egy privát klinika vezetője lett, fogtechnikus lett 8:39 a svájciak nem kedvelték a külföldieket, de a magyarokat befogadták, mert mint munkaerő megállták a helyüket 10:35 1969-ben jött először Magyarországra, mint turista, akkoriban Magyarországon nem voltak koldusok, ugyanakkor egyszerűbben éltek az emberek 12:46 2003-ban telepedett meg végleg ismét Magyarországon, a gondolkodása és életstílusa inkább svájci, mint magyar 18:14 azért költözött Magyarországra vissza, hogy a nyugdíjas élet mellett itt töltse el a hátralévő életét 19:49 a svájciaktól érdemes lenne átvenni a precizitást, vagy azt, hogy munkaidőben ne legyenek emberek a kocsmában, a svájciak teljesen másképpen vannak nevelve 23:00 az édesanyja soha nem akart visszatérni Magyarországra, mert itt lőtték le az első férjét, a külföldieknek vízum és bejelentkező lap kellett

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Kreiter Pál, 1945, Sopron

Interjúalany foglalkozása: fogtechnikus (nyugdíjas) (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. November 24.

Felvétel helyszíne: Szécsény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vlasics György Buga Dávid Lénárt László Kiss Kitti Pazonyi Ágnes

Feltöltötte: Lipthay

Interjút készítő iskola: LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM