Egy TSZ elnök Nyírlugosról

hossz: 00:45:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet , Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, szülei egykor földműveléssel foglalkoztak, a helyi általános iskolába járt, az egyik első államosított általános iskolába járt 2:12 anyai nagyapját kuláknak minősítették, ezért őt megbélyegezték, Karcagra ment tanulni, ott érettségizett 5:08 Gödöllőre sem vették fel, közben pedig az agitátorok próbálták meggyőzni a helyieket arra, hogy lépjenek be a TSZ-be, az édesapja is belép a TSZ-be 7:49 Nyírlugosra került az ottani TSZ-hez, mint gyakornok, később pedig brigádvezető lett, 12:57 egy idő után már a kormány határozta meg, hogy milyen fajta, és mennyi növényt kellett telepítenie; a TSZ-tagok pedig munkaegységekben kapták a fizetést 19:20 az állattenyésztésről beszél, eleinte a belépők állataiból dolgoztak 20:45 a dolgozóknak volt háztáji földjük, amit a közös földekből kaptak meg, eleinte csak kukoricát és burgonyát termelhettek benne 21:52 végül a Gödöllői Egyetem Zsámbékra kihelyezett szakát végzi el a szövetkezett ösztöndíjasaként 24:24 a szövetkezet gazdálkodásának különböző változásaira emlékszik vissza, folyamatosan gyarapodott, a környező földeket folyamatosan vásárolta fel, nagyarányú gyümölcsös-telepítés történt 30:11 egy idő után a dolgozók havi fizetést kaptak munkaegységes fizetés helyett, a TSZ üdültetést is vállalt, szabadidőprogramokat szerveztek, ezt elősegítette a szocialista brigád mozgalom 37:12 TSZ-elnök lett, erről a korszakról beszél 39:25 a TSZ felbomlására emlékezik vissza, szerinte a magángazdálkodásra a kilencvenes években nem voltak meg a feltételek, sokan visszasírják a TSZ-t, a tagok vagy nyugdíjba mennek, vagy rokkantnyugdíjasokká lesznek, a többiek pedig napszámban dolgoztak, a TSZ maradék vagyonát eladták, és szétosztották

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Hatvani Gyula, 1943, Piricse

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2011. February 21.

Felvétel helyszíne: Piricse

Feltöltötte: elesmiki

Interjút készítő iskola: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium