Egy volt tanárunk emlékei

hossz: 00:38:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy eredetileg katolikus papnak szánták, illetve beszél oktatásáról (1:02). Szól egyetemi éveiről, ahol először alkalmazott matematikát tanult. Mikor bejelentették, hogy a csoport egy részének át kell mennie matematika tanárnak, ő egy csinos lányt követve átment: így lett tanár és így ismerte meg a feleségét (4:12). Szól arról, hogy minden nyáron katonai szolgálatot teljesített (8:05), majd 1956- ban a tisztiiskolában volt, és különösen vigyáztak rájuk, nehogy egyetemistaként szimpatizáljának a tüntetésekkel (9:20). Szól arról, miként látta 56-ban a szétlőtt Budapestet és miként került Csurgóra (10:12). Beszél a hatvanas évek légköréről, arról, hogy 12 éven keresztül kellett ideológiai továbbképzésre járnia klerikális reakciósként (14:20). Beszél a könyvtár igazgatójáról, akit szintén erre köteleztek, és aki sikeresen védte meg a könyvtárat a feldarabolás ellen (16:00). Beszél az iskola tanárairól, például azokról, akik leventeként járták meg a II. világháborút (19:00). Szól arról, miként lett 1968-tól szakfelügyelő és igazgatóhelyettes (20:44). Beszél a nyolcvanas évek légköréről, a megsokasodott gyereklétszámról (25:45), majd a megye oktatási rendszeréről (28:40) és az óvónőképzés beindulásáról (30:30). Szól a Kádár-korszak végéről, Csurgó lakosságának megváltozásáról, a rendszerváltás visszásságairól, valamint az egyházi iskola újraindításának nehézségeiről (32:32).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről

Interjúalany: Horváth Lajos, 1935, Kaposvár

Interjúalany foglalkozása: nyugalmazott középiksolai nyelvtanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 11.

Feltöltötte: kovacs.gyula

Interjút készítő iskola: Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium