Elég volt az önmegváltási ideológiákból

hossz: 00:21:39

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Bár ükapja református lelkész, nagyapja református presbiter volt , szülei materialisták lettek, s őt is ebben a szellemben nevelték(12:30). 1956-ban az iskolában hittanra lehetett jelentkezni, s három évig református hitoktatásra járt egy templomba. Apja ekkor már neves bíró volt, kérésére nem konfirmált, s gimnáziumi évei alatt el is távolodott a vallásos világnézettől. (7:30) A szülei materialista meggyőződésének okát abban látja, hogy a huszadik század bőven kínálta nekik az önmegváltási ideológiákat.(13:40) Édesapját 1956 után egy időre nem alkalmazták képzettségének megfelelő állásban, mert a forradalom alatt egy munkástanács elnöke volt. Benkő Istvánt a nagy vallásalapítók élettörténete érdekelte ugyan, de a hit nem.(3:00) Míglen 1990-ben egy fiatal házaspár bizonyságtétele után megtért, s azóta a Hit Gyülekezetébe jár.(9:40) Élete gyökeresen megváltozott, az aggodalmaskodást felváltotta az Istenben való teljes bizalom.(12:03) Ez az üzenete az interjú nézőinek is: A hívő életet komolyan, aggodalmaskodás nélkül kell élni.

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Benkő István, 1944, Budapest

Interjúalany foglalkozása: köztisztviselő (Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 1.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kulcsár Árpád, Seregi Károly, Opauszki Máté, Nagy Gergely, Sólyom Kinga

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény