Élet a festészetben

hossz: 00:30:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 bemutatkozás, családi háttér, gyermekkor 1:06 mikor gyerek volt, még nem voltak cigány iskolák, hanem lehetővé tették nekik, hogy pozitív példákat lássák maguk előtt, de már akkoriban is létezett megkülönböztetés; középiskolát végzett, szobafestő lett, emellett foglalkozott zenével 4:27 a családja zenészdinasztia volt, ezért a zene volt az első, de mellette elszegődtek zsellérnek is idénymunkára TSZ-be, háztájiba 9:20 középiskolában néha lenézték, de ez motiválta a jobb tanulásra 12:14 egy nem roma nőt vett el feleségül, az ő családjának viszont ez nem tetszett 16:12 gyermekei kettős identitással rendelkeztek, de az érvényesülés miatt tagadták a cigány származásukat 20:32 festőművészi pályája indulását idézi fel 25:00 a roma festő mivoltáról beszél, a „roma festészet” létezését fejtegeti

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Dombrády Horváth Géza, 1953, Dombrád

Interjúalany foglalkozása: festő, szobafestő (Ipar, Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. April 28.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Lakatos Attila, Kalász István, Komáromyné Várady Ágnes.

Feltöltötte: cigányszemmel

Interjút készítő iskola: Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény