Élet a határsávban egy pszichiáter szemével

hossz: 00:41:00

Tárgy: Rendszerváltás, Mindennapi élet , 1956

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, édesapja egy állami gazdaságban volt könyvelő, a nagyszülei gazdálkodók voltak, és kuláknak minősíttettek 1:11 mesél az 1956-os családi emlékekről, az áramszüneteket észlelték leginkább, gyerekként pedig látja az utcán vonuló orosz tankokat, édesapja részt vesz a forradalom helyi szervezésében, jöttek is érte november második felében, de a megtorlást sikerül megúsznia 4:59 Sopron abban az időben határsáv volt, állandóan igazoltatták az ide utazókat 6:18 volt úttörő, és KISZ-tag is, de járt hittanra, édesapja nem tiltotta, pedig cserkész volt, azonban abban az időben az úttörőkön kívül nem volt más gyerekközösség, a középiskolában pedig mindenki automatikusan KISZ-tag volt 10:48 orvosi pályára akart menni, bár a szülőknek nem ez volt a szándéka, elsőre nem vették föl az egyetemre, ezért Pécsre ment segédnővérnek 13:20 később idegenvezető lett Fertődön, télen tudott mellette tanulni, így sikeresen felvételizik a pécsi orvosi egyetemre 14:30 márc. 15.-én a háromfős egyetemistákat is igazoltatták a rendőrök, a házakon nem voltak kint a zászlók; az egyetem után Sopronba került, és azóta ott dolgozik 18:53 az itteni pszichiátriára nem vittek politikai foglyokat 20:04 gyermekkorában egyszer volt külföldön, egy lengyelországi buszos kiránduláson, nagyon sokáig tartott, mire sikerült elintézni a kiutazást, síelni is eljutottak Csehszlovákiába 24:25 a 80-as években már lehetett zászlókat kitenni a középületekre, és szünet volt az iskolákban 27:10 Lakitelek után megtörténik az ellenzékiek helyi zászlóbontása is, meghívnak előadókat, pl Csóóri Sándort, Lezsák Sándort, Csurka Istvánt stb. 32:50 a Páneurópai Piknik szervezéséről beszél, az ötlet eredetileg Debrecenből eredt, de a soproniak szervezték meg ezt a tömeget, kellett áramot, vizet, vécét biztosítani, akkor még nem sejtették, hogy az NDK-sok itt lépik át a határt 36:28 az NDK-sok kihasználták a helyzetet, és átmenekültek Ausztriába, de két nappal később látta, hogy a határőrök lőttek a menekülő németekre

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről

Interjúalany: Dr. Payer Erzsébet, 1951, Fertőd

Interjúalany foglalkozása: pszichiáter főorvos (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. September 8.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Papp Loránd Kocsis Gábor Nemes Márton Juhászné Kiss Katalin

Feltöltötte: somogyimiklos

Interjút készítő iskola: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium