Élet a tanyán 1945 után

hossz: 00:36:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyermekkoráról, Polgár település 40-es évekbeli életéről. A Rákosi-korszak és az 1956-os események megrendítették, de nem érintették olyan súlyosan, mivel tanyán lakott. (02:30) Nehéz volt a tanyasi élet, mivel rosszak voltak a körülmények, sokáig nem volt villany, kevés volt az élelem. Beszél nehéz iskolás éveiről. Fűtés nem volt, a tanár sem tudott kellőképpen foglalkozni a gyerekekkel. Megemlíti, hogy a környéken mindenki nagyon vallásos volt, így a Karácsonyt mindig nagyon várta. Tanyasi élete miatt dolgoznia kellett a földeken, ezért nem tudott továbbtanulni. (06:04) Elmondja a tanyasi-falusi mindennapi életet, beszél a TSZ 1952-es megalapításáról. Nehéz, de szép élete volt. Véleménye szerint a TSZ létrehozása jót tett a környező lakosoknak. Családja is új házat tudott építeni. (13:42) Minden hétköznap reggeltől estig munkával telt. Nagyon sokat dolgozott a TSZ-ben. Mindent saját maguk termeltek meg. A környékbeli lakosok nagyon összetartó közösséget alkottak. (16:40) Az 1956-os eseményekről csak a rádióból értesültek és az iskolából hazaküldték őket. Ezen kívül más nem történt. (17:50) Az iskolában csak nyáron és a kommunista ünnepeken volt tanítási szünet, ekkor felvonulásokat, ünnepségeket rendeztek. (19:16) 1962-ben vezették be az áramot a tanyára, így sokban javultak az életkörülmények. (20:12) Beszél a korabeli ruházatról, elsősorban a háznál készítették a ruhákat, nem vásároltak. (20:56) Beszél húga súlyos betegségéről, ekkor járt először városban (Debrecen). A városi környezet teljesen idegen volt számára. Kórházba csak akkor került, amikor második gyermekét szülte 1968-ban. (24:36) Elmondja a 60-as évek egészségügyi rendszerét. (25:16) Beszél arról, hogy át kellett költözniük a tanyáról Mályiba, mert az iskolát megszüntették. Nehéz szívvel hagyta ott a tanyát. Elmondja milyen nehéz volt megszokni az új életkörülményeket. (27:12) Részletesen elmondja milyen volt egy teljes nap a tanyán. Mára már majdnem mindenki elhagyta a tanyát. (35:20)

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kóti Ferencné, 1943, Polgár

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. January 8.

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium