Élet az iskolában

hossz: 00:27:00

Tárgy: Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél kisdobosi és úttörőavatásáról (0:22), valamint a rajgyűlésekről, ahol ideológiai agymosás nem hangzott el, de közösséget teremtett (2:28). Beszél úttörőtábori emlékeiről (5:20), és arról, hogy a társasági nyomás miatt volt ajánlott úttörőnek lenni, de nem volt kötelező (7:04). Szól arról, hogy a rendszerváltás után szétverték az úttörőmozgalmat, a cserkészet pedig nem volt képes betölteni a korábbi szerepét (8:40). Mesél a rendszerváltás előzményeiről, Grósz Károly miniszterelnökségéről, a fix árak eltörléséről, és arról, hogy a korábban elfedett vagyoni különbségek láthatóvá váltak (10:00). Rátér arra, hogy 1988 volt a kritikus év, mert elszabadultak az árak. Szerinte nem az volt a kérdés, hogy a kommunisták elengedik-e a hatalmat, hanem az, hogy a korábban illegalitásban lévő ellenzék bosszút akar-e állni (13:15). Beszél arról, hogy egy időre rendőr lett az 1980-as évek végén, és arról, hogy 1989. március 15-én az eligazító teremben senki nem tudta, hogy egy esetleges zavargásra hogyan kellene reagálni. Hozzáteszi, hogy a magyar rendszerváltásnak nem voltak előzményei, és nem maradt meg a rendszeren belüli reformnak (17:05). Beszél a taxisblokádról, és arról, hogy a rendőrség nem is avatkozott volna be. Nagy jelentőségű, hogy végre nyomást gyakorolhatott a politikusokra a nép (20:25). Szól a rendszerváltás előtti és utáni iskolarendszer különbségeiről (23:50), valamint a Kádár-korszak létbiztonságáról (26:30). Szól arról, hogy a KISZ és az úttörőmozgalom nem volt agymosás, hanem értékeket közvetített (30:25). Az interjú fogalommagyarázattal zárul (34:52).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Hora János, 1962, Eger

Interjúalany foglalkozása: tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 22.

Felvétel helyszíne: Hatvan

Feldolgozásban résztvevő személyek: Mizák Anikó, Walter Monika, Forgóné Balog Tímea

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola