Élet egy dohánytermelő faluban

hossz: 00:33:00

Tárgy: Mindennapi élet, KISZ, Kádár-rendszer

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél magáról, családjáról (0:06), általános iskolás kisdobos, valamint úttörőként átélt élményeiről (0:52), a különböző rendezvényeken, megemlékezéseken való részvételéről, az úttörőként végzett tevékenységekről (5:24), a gyermek- és ifjúsági mozgalmak politikai céljairól, és környékbeli szovjet katonákról szerzett benyomásairól (10:27). Mesél Geszteréd villamosításáról, az elektronikai cikkek elterjedéséről, valamint arról, hogy a falu a Kádár-rendszerben nyerte el mai arculatát (11:55). Részletezi a Vörös Csillag Termelőszövetkezetben folytatott dohánytermelési munkálatokkal kapcsolatos emlékeit, kitér a háztáji gazdaságokra is (14:00), majd beszámol a gimnazistaként kollégiumban eltöltött éveiről, az ottani programokról, társadalmi munkáról, kommunista szombatokról (18:00), a KISZ-ben szerzett tapasztalatairól (24:38), főiskolás éveiről (27:26), a katonaságnál eltöltött időről (29:04), végül pedig megemlíti, miként emlékszik vissza a rendszerváltásra (32:02).

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről

Interjúalany: Törő András, 1958, Geszteréd

Interjúalany foglalkozása: pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 1.

Felvétel helyszíne: Geszteréd

Feldolgozásban résztvevő személyek: Pallai Anita, Tóth Gábor, Kiss Ramóna, Marozsán József

Feltöltötte: nagykallo

Interjút készítő iskola: Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium