Élet egy pártfunkcionárius családban

hossz: 00:33:00

Tárgy: Pártélet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogyan ő és párttag szülei hogyan élték meg az 1956-os forradalmat, és miért küldték őt le vidékre (0:26). Szól arról, hogy a forradalom során milyen atrocitások érték ismerőseiket (2:45). Beszél a Kádár-rendszer megélhetési lehetőségeiről és az élelmiszerellátásról (5:23). Szól oktatásáról, arról hogy szülei miatt hátrányosan megkülönböztették az iskolában, valamint szól elhelyezkedéséről a postán és a hírlaposztályon (7:34). Beszél a párttagságról, arról, hogyan lehetett csatlakozni a párthoz, és milyen tevékenységeket folytattak (11:08). Szól továbbtanulásáról és elhelyezkedéséről (16:50), majd édesapja munkájáról (18:10). Beszél külföldi utazásairól és ottani tapasztalatairól (19:26), különös tekintettel a Lenin Mauzóleumnál tett látogatására (23:50). A pártbizottsági munka helyi és budapesti eseményeiről (26:58), valamint a hiánygazdaságról is szól (28:30).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kiss Lászlóné, 1947, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas – korábban a Postánál dolgozott (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. November 2.

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium