"Élete a sport és a kultúra"

hossz: 00:36:00

Tárgy: Kultúra, Sport, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor 2:29 mint úttörő, volt a csillebérci táborban, az ottani tapasztalatait ifjúsági vezetőként kamatoztatta 4:22 lehetősége volt sportolni, és a kultúrával foglalkozni 7:30 elnyeri a járási művelődési ház igazgatói posztját 9:46 1956-ban nyert felvételt a tiszti iskolára, de a forradalom után leszerelt, és a jászberényi hűtőgépgyárban helyezkedett el 13:55 a hatvanas évek elején megszűnt a vállalat, és elhelyezkedett az április 4.-e gépgyárban, mesél a munkás kollektivájukról 19:51 1957-ben párttag lesz, felidézi a motivációit 21:30 1956-ban tiszti iskolás volt, harci cselekményekben nem vett részt 26:50 mesél a vállalat szociális intézményeiről 31:45 ezek az idők a rendszerváltás után bajba került, kilátástalanná tette a környék helyzetét

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Földi Gyula, 1938, Salgótarján

Interjúalany foglalkozása: gyári munkás,művelődési ház igazgató,ifjúsági vezető,sportmunkatárs (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. January 20.

Felvétel helyszíne: Feldebrő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kolman Réka,Vizes Lajos,Varga Ferenc

Feltöltötte: Eszterhazy

Interjút készítő iskola: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény