Életem az oktatás

hossz: 00:38:00

Tárgy: Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, oktatásáról és arról, hogyan választotta a tanári hivatást (0:14). Beszél II. világháborús élményeiről és arról, hogy nem viselkedtek durván az oroszok, édesapja szót is értett velük, mert korábban volt már Oroszországban fogoly (3:15). Szól a zsidók elhurcolásáról és arról, hogy ott helyben a tulajdonukat nem bántották (6:04). Beszél a hiperinflációról (8:48), majd visszatér édesapja I. világháborús hadifogságára (9:30). Szól a Rákosi-rendszer mezőgazdasági terrorjáról (10:30), majd arról, hogy az 1956-os forradalom alatt sem állt meg az élet (11:30). Szól a Kádár-korszak nagy szerepéről az újjáépítésben, valamint a vallásgyakorlás korlátozásairól (12:40). Beszél tanári pályája kezdeteiről. 1951-ben elcsodálkozott Gulácson az ONCSA egyenházain, amit a 48-as árvíz után építettek. Átkérte magát Aranyosapátiba, mert a szülei féltek, hogy a Tisza lesz Magyarország határa (13:55). Szól az 1950-es évek iskolarendszeréről (16:10). Beszél a tanárok anyagi (18:30) és egyéb megbecsüléséről (19:30), az összevont osztályokról (20:30), valamint a cigány tanulók nehézségeiről és integrálásáról (22:40). Beszél a tanítás eszközeiről, valamint a szóképolvasás előnyeiről (25:05), majd rátér a tanulók felszerelésére és annak változásaira (30:15), valamint a tanulók közötti vagyonkülönbségek elfedésének szükségességére (32:05). Végül külföldi utazásainak élményeit eleveníti fel (35:05).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Tóth Sándorné, 1932, Gyüre

Interjúalany foglalkozása: tanítőnő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. June 6.

Felvétel helyszíne: Kisvárda

Feldolgozásban résztvevő személyek: Molnár Ákos Zsigó Virginia Heiner Ferenc

Feltöltötte: rfkv

Interjút készítő iskola: II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola