Életünk három vektora: a család, az egyház és az iskola

hossz: 00:20:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyerekkoráról (0:28), tanulmányairól, a vallásos neveltetésről (0:58), a Rákosi-rendszer vallásellenességéről (3:58), arról, hogy szerették volna, ha belép a pártba (6:10). Beszámol arról, hogy reverzálist adott a férjének (9:25). Mesél arról, hogy, Győrben vészelte át az ostromot családjával, s lakásukba egymás után költözött be a GPU, egy odesszai hajóskapitány, a III. Ukrán Front parancsnoka, majd Győr szovjet városparancsnoka (11:55). Kitér arra, hogy öccsét egy Sztálinra tett sértő megjegyzése miatt eltanácsolták a teológiai tanulmányaitól, mert a lelkészek közül valaki besúgta őt (17:38). A kommunizmus évtizedeiben nem beszélt a hitéről senkinek, nem járt templomba. A többséghez hasonlóan befelé fordult, mert mindenki félt a megfigyeléstől. De 1956 után jött az enyhülés, s a lányaihoz egy volt apáca járt hittant és németet tanítani. Nelli néni pedig hosszú évtizedekig dolgozott matematika- és testnevelő tanárként egy budapesti középiskolában. Nyugdíjas éveiben is nyitott a világra, minden új érdekli, mert igazi pedagógus ma is.

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Majorszky Györgyné Kornélia, 1926, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. May 17.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Seregi Károly, Kulcsár Árpád, Bikki Levente, Molnár Kristóf, Opauszki Máté

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény