Emlékeim 56-ról és a kommunizmus hétköznapjairól

hossz: 00:40:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, arról, hogyan utasították ki anyai nagyszüleit a Felvidékről az I. világháború után, majd másfél évig vagonban laktak Miskolctapolcán. A harmincas évek végén visszaköltöztek (0:28). A II. világháború után ismét kitelepítették őket, úgy kellett fehér lepedőben hazaszökniük, hogy a hóban ne vegyék őket észre, hogy a dolgaik egy részét összeszedjék (3:55). Édesapja családjáról, és édesanyjával kötött nem sikerült házasságáról is szól, valamint nagybátyja fiáról, akit szintén édesanyja nevelt (6:30). Beszél ottani gyermekkoráról, a szomszédokról, a játékokról (9:00). Szól arról, miként költöztek Budapestre, mert a nagybátyja felügyelni akart a gyermekére, és már nagyon megalapozta az egzisztenciáját (12:08). Szól 1956-os emlékeiről, ahogy a lövöldözések miatt a pincébe költöztek. A felnőttek néha fel-felmentek és látták a pusztítást és a halottakat. A lakásba is feljártak, hogy befőttet vigyenek le a pincébe (14:14). Keresztapja részt vett a felkelésben, és később disszidált is. A család december közepére visszament Miskolcra (19:52). Szól az oktatás folytatásáról, tanárairól (13:10), valamint az iskolában a vallásos és a kommunista nevelés harcáról, illetve arról, hogy politikáról nem beszéltek otthon soha (28:00). Beszél az iskola sportéletéről, a kirándulásokról, énekkarról (28:00). Beszél arról, hogy került fel Budapestre vendéglátóipari technikumba (32:15), és elmeséli, hogyan fogadták Gomulkát a Ferihegyen, illetve, hogy a lányok sírtak a kollégiumban, amikor hallották Kennedy halálhírét (34:15). Visszatért Miskolcra és a Zrínyi Ilona Gimnáziumba kezdett járni (35:00). Szól a hatvanas évek mindennapi életéről is, ahogy körbeadták az egyetlen farmert az osztályban, vagy ahogy vietnámi estet szerveztek (36:45).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Bodnár Imréné, 1949, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: Szolgáltatás

Felvétel időpontja: 2011. February 11.

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium