Emlékeim az orosz megszállásról - Interjú Pohankovics Jánossal

hossz: 00:43:00

Tárgy: Szovjet megszállók

Interjú rövid leírása: Pohankovics János gyerekfejjel élte meg a II. világháború éveit Kiskőrösön. Édesapja megjárta Don-kanyart, ő maga szemtanúja volt a kiskőrösi zsidók gettóba költöztetésének, majd a zsidó lakások kifosztásának. Látta a település határában lezajlott szovjet-magyar ütközet áldozatait. A szovjet megszállást nem élte meg tragikusan, mert a szlovák lakosság szót értett az oroszokkal, és hozzájuk magas rangú tiszteket szállásoltak be, akik megvédték őket az erőszakoskodóktól. (00:00-02:00) a csalás bemutatása, a háború negatív hatása az üzleti forgalomra; (02:00-08:42) a zsidóság gettósításával és deportálásával kapcsolatos emlékek; (08:42-19:00) harcok Kiskőrös határában, a harc nyomainak látványa; egy orosz katona dühöngése a holttesteken; sebesült édesapját ellátták, mert tudott szlovákul (19:00-22:10) tábori levelezőlap, amit apjának írt a Don-kanyarba; (22:10-42:38) a családhoz beszállásolt oroszokkal kapcsolatos anekdotikus emlékek, "idill" és veszélyes helyzetek.

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Pohankovics János, 1936, Kiskőrös

Interjúalany foglalkozása: építésvezető (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. November 25.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Czérna Dominika Tanár: Németh Zita Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma