Emlékek a gyermekkorról, az NDK-ban töltött évekről és az oroszokról

hossz: 00:26:00

Tárgy: Szovjet megszállók, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a gyermekként megélt II. világháborúról (0:25), majd rátér az iskolai oktatás átalakítására (3:09). Beszél a szocializmus által hozott társadalmi változáskoról (7:06). Beszél arról, hogy 1971-74 között az NDK-ban dolgozott. Szól az NDK diktatúrájának speciális jellegéről (8:58), az ország munkaerőhiányáról (11:12), a lakhelyükről és a német-magyar különbségekről (14:06). Rátér a nyelvtanulásra (20:20), majd a szovjet hadsereg magyarországi és NDK-s jelenlétét hasonlítja össze (21:36).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Vértes Hedvig, 1944, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas, betegápoló, vegyipari technikus (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. January 20.

Felvétel helyszíne: Gyömrő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Pál Gergely Gábor Éva Mária

Feltöltötte: forgacsattila

Interjút készítő iskola: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola