Én sok mindenre emlékszem

hossz: 00:42:00

Tárgy: ’50-es évek, Mindennapi élet , Erőszakszervezetek

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családja háborús emlékeiről, az élelmiszerellátásról és a cserekereskedelemről, valamint a Rákosi-rendszerről. Szól arról, milyen hátrányok érték a családot azért, mert egyik nagyapja rendőr volt a Horthy-korszakban (0:18). Szól oktatásáról, tanulmányi eredményeiről (8:44), valamint Szovjetunióban tett tanulmányútjáról, az ottani fogadtatásról és a megfigyelésről (12:40). Beszél katonai szolgálatáról, a kiképzésről, Magyarország "háborús terveiről", a kiképzők önkényeskedéséről (20:33). További kiképzéséről, a polgári védelemről és a hadgyakorlatokról is szól (27:48). A szovjetekkel való katonai együttműködésről és a prágai tavasz leveréséről is szól (37:40). Végül a rendszerváltozás történéseit elemzi (40:15).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Balla Sándor Attila, 1947, Hajdúböszörmény

Interjúalany foglalkozása: középiskolai tanár (Fegyveres testületek, Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. December 6.

Felvétel helyszíne: Hajdúböszörmény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Fórián András Ungvári Norbert Magi Csaba Oláh Tibor

Feltöltötte: magics

Interjút készítő iskola: Bocskai István Gimnázium