Énekes Ferenc tanár életútja

hossz: 00:41:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Kultúra

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, Csátalján született, oda járt általános iskolába is, már hetedikes korától kezdve tanárnak készült 2:19 édesapja kovács volt, de traktorosként dolgozott, édesanyja pedig háztartásbeliként a gyerekeket nevelte 3:36 1956 őszén iskolás volt már, közel volt hozzájuk a jugoszláv határ, és nagyon sokan menekültek arrafelé, emlékszik arra, hogy szovjet tankok voltak az utcán, két hónapos szünetük is volt 5:09 az általános iskola után Pécsre járt középiskolába kollégistaként, majd oda járt technikumba is 7:45 az érettségi után, a felvételit követően vonult be katonának, akkor 11 hónapra, hosszabban mesél a katonaság során őt ért élményeiről 15:27 mesél a magyar-jugoszláv konfliktus mindennapokra gyakorolt hatásáról, és az ottani határsávról, neki is volt ezzel kapcsolatban kellemetlensége 22:20 mesél az ELTE-TTK-n eltöltött évekről 24:58 visszaemlékezik a szórakozási lehetőségekre 27:56 beszél az egyetemi mozgalmi életről, bár a KISZ nem volt túl aktív az egyetemen, őt ki is zárták a KISZ-ből 31:07 matek-fizika szakon végzett, közben a Kisképzőben tartott órákat az esti tagozat számára, az iskolai pártéletről és a pártkötelezettségekről beszél

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Énekes Ferenc, 1949, Csátalja

Interjúalany foglalkozása: tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 2.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Salamon Gábor, Baráth Sándor

Feltöltötte: Kisképző

Interjút készítő iskola: Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája