Erdésztől a kőműves szakmáig

hossz: 00:30:00

Tárgy: Mindennapi élet , ’50-es évek

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, szüleiről, és arról, hogy az erdészet volt az álma, de végül kőműves lett (0:48). Szól oktatásáról és Budapestre kerüléséről (4:50). Rátér az 1956-os forradalom eseményeire. Részt vett a gyűlésen a Parlamentnél és jelen volt a Rádió ostrománál (6:00). A Kilián Laktanyánál is ott volt, és egy sortűzben meghalt az egyik barátja (9:30). Szól a második világháború eseményeiről, a bombázásokról (12:00). Szól arról, miért nem lett végül erdész, és miért szerette meg az építészetet, és milyen nehézségei vannak hivatásának (17:40). Mesél nagyapjáról és a hagyományos világról (22:42). Szól az akkori hétköznapokról, a hitéletről és az ünnepek méltó megüléséről (25:35).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Beke Béla, 1940, Kaskantyú

Interjúalany foglalkozása: kőműves (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. May 30.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Juhász-Dora Lajosné,Toldi Levente

Feltöltötte: toldi.levente

Interjút készítő iskola: Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium