Etűdök kékben

hossz: 00:31:00

Tárgy: Kultúra, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 0:17: a riportalany beszél a II. világháborúban átélt gyermekkori élményeiről 2:44: szól a család származásáról és arról, hogy az édesapját B-listázták. 5:40: ismerteti, hogy milyenek voltak a hétköznapok az Állami Balettintézetben, ahova 1949-ben került. 8:00: beszél az 1956-os forradalomról.10:35: 1959-ben szerződött a Pécsi Nemzeti Színház megalakuló táncegyütteséhez, mely a közvetlen előzménye volt az 1960-ban Eck Imre által alapított Pécsi Balettnek. Bemutatja, hogy milyen életkörülményei voltak egy kezdő táncművésznek Pécsett 15:50: szól az Eck Imrével végzett közös munkáról. 18:05: elmondja, hol és miként zajlottak a Pécsi Balett külföldi vendégszereplései. 22:50: beszél a táncosok és a pécsi kulturális élet képviselőinek kapcsolatáról. 24:20: szól a kultúrpolitika és a Pécsi Balett közti viszonyról, Aczél György szerepéről. 26:00: a riport végén beszél az életkörülményei változásáról a késő Kádár-korban.

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Rónay Márta, 1940, Budapest

Interjúalany foglalkozása: táncművész, táncpedagógus (Művészet, Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. April 4.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Rajnai Richárd

Feltöltötte: pecsimuveszeti

Interjút készítő iskola: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola