Ez lesz nyugvóhelyem örökre, itt lakozom, mert ezt szeretem

hossz: 00:20:01

Tárgy: Málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmondja, hogy milyen körülmények között vitték el rokonait sváb származásuk miatt a Szovjetunióba dolgozni. Mesél arról, hogy milyen nehézségekkel kellet megbirkózniuk a munkatáborba kerülteknek, illetve az otthonmaradóknak. 0:28--hogyan vitték el az édesapját málenkij robotra és hogyan próbáltak meg hadisegélyhez jutni, hogyan dolgozott már kiskorában napszámosként; 4:58--hogyan vitték el a nagynénjét málenkij robotra; 9:42--milyen élete volt a rokonaiknak a munkatáborban, milyen körülmények között halt meg az édesapja; 14:15--hogyan kerültek haza a málenkij robotra kivitt emberek

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről

Interjúalany: Vonyikné Heim Mária, 1935, Mérk

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2010. May 30.

Felvétel helyszíne: Debrecen

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vajai András Sipos Péter Tanár: Málnás Szilárd

Feltöltötte: maszi1959

Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM