Fábián Dénes életútja

hossz: 00:39:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél születéséről, gyerekkoráról, és arról, miként költözött családja Tihanyba, ahol édesapja a biológiai kutatóintézetben dolgozott (0:37). Szól édesapja karrierjéről, és arról, hogy genetikai kutatásait a szovjet tudományos elveknek megfelelően üldözték (2:35). Beszél gödöllői iskolaéveiről, a Képzőművészeti Főiskolára való felvételijéről (06:32), majd a Kádár-korszak foglalkoztatásáról, munkapolitikájáról. Szól továbbá arról, hogy fontos volt a főiskolára kerülni, mert az „amatőrök” egyáltalán nem állíthattak ki akkoriban (9:58). Az 56-os forradalommal kapcsolatban elmeséli, hogy édesapját leteremtették, amiért csendben maradtak a forradalom idején, illetve elmondja, hogyan látta vonulni a csapatokat Csehszlovákia felé 1968-ban (14:18). Rátér a kádári kontraszelekció elemzésére, arra, hogy a nem megfelelő hátterűeknek többet kellett nyújtani, hogy elfogadják. Beszél KISZ-es szerepvállalásáról is (17:40). Szól arról, hogyan akarták beszervezni párttagnak a főiskolán (22:40), majd elmeséli, milyen hullámokat vetett egy állítólagos „maoista összeesküvés” a főiskolán a hetvenes évek elején, és hogy miként lett nevetség tárgya a bírósági tárgyalás (23:50). Szól arról, hogyan lett a főiskola tanára (27:06), valamint Barcsay Jenőről és Patay Lászlóról való emlékeiről (28:48). Felelvesíti első nyugati útját, azt, hogy miként akarták beszervezni, valamint azt, hogy miként hárította el a „felkérést” (31:17). Szól a fiatalok viselkedése és a rendszer rigiditása közötti ellentétről, például a hosszú haj és a farmernadrág üldözéséről, valamint arról, milyen nehézségeket okozott a határsávba utazni (35:52). Végül elmeséli, amikor bátyjával Krakkóban jártak 1976-ban, lengyel házigazdáik pedig koccintottak az 56-os forradalom tiszteletére (37:22).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Fábián Dénes, 1951, Cegléd

Interjúalany foglalkozása: FESTŐMŰVÉSZ-TANÁR (Művészet)

Felvétel időpontja: 2010. December 6.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Salamon Gábor, Baráth Sándor

Feltöltötte: Kisképző

Interjút készítő iskola: Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája