Fazakas Miklós életútja

hossz: 00:25:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyerekkor, Székelykeresztúron született, ott nőtt fel 2:47 minden szombaton volt vallásóra, mert az iskolában nem engedték meg a hittanoktatást, mesél a konfirmációval kapcsolatos helyi szokásokról 5:38 édesapja visszaemlékezését meséli el Észak-Erdély visszacsatolása kapcsán, majd az ismételt elvesztésről mesél, a család először el akart menni Magyarországra, de végül visszafordultak 9:32 mesél a magyar származása kapcsán őt ért negatív élményekről 13:20 az egyetemen volt politika órájuk is, (matematika szakon) 14:30 mesél a Ceaucescu-rendszer nehézségeiről, mindenki meghatározott mennyiséget vásárolhatott bizonyos élelmiszerekből, sorok álltak a boltok előtt 20:34 1990-ben jött először Magyarországra, leírhatatlan érzés volt számára a magyar zászlót látni 23:00 a szülőhelyétől ötszáz kilométerre helyezték ki tanárnak 24:16 mesél a Magyarországra költözés okairól

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Fazakas Miklós, 1963, Székelykeresztúr

Interjúalany foglalkozása: középiskolai tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 4.

Felvétel helyszíne: Győr

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kurdi Anna Jozefa, Egervári György, Pintér Zsuzsa, Berta Somogyi Tamás

Feltöltötte: bstamas

Interjút készítő iskola: Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda