Feldebrő

hossz: 00:31:00

Tárgy: Át- és kitelepítések, Mindennapi élet , Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél 1946-os áttelepülésükről, majd 1950-es visszaköltözésükről, gyermekkori játékaikról, valamint az 1950-es évek szörnyű körülményeiről (0:30). Szól oktatásáról, és arról a konfliktusról, hogy szeretett hittanra járni, pedig édesapja párttag volt(3:45). Nem vették fel a dohányipari technikumba, ezért dajka lett az óvodában, majd ápolónőnek tanult. Nem kapott vörös diplomát, mert nem kapott ötöst marxizmusból (7:45). Házasságáról, munkájáról, majd lakásvásárlásukról is szól (11:45). Szól a kórházi munkáról és a gyermekei neveléséről, majd válásáról és megélhetéséről (14:55). Szól a kommunista és a vallásos életmód és nevelés konfliktusáról (18:15), majd szól az oktatásról, valamint a Kádár-korszak foglalkoztatás-politikájáról (19:03). Szól a rendszerváltásról és az azóta fellépő munkanélküliségről. Szól a fiatalok helyzetéről, a közbiztonság hiányáról és az anyagiasságról is (22:55).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Juhász Istvánné, 1945, Mezőszemere

Interjúalany foglalkozása: gyermekápoló (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2010. November 20.

Felvétel helyszíne: Eger

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kolman Réka,Vizes Lajos,Varga Ferenc

Feltöltötte: Eszterhazy

Interjút készítő iskola: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény