Felvidéktől Kiskőrösig. Egy katonaszökevény kalandjai a háború végén

hossz: 00:40:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború)

Interjú rövid leírása: László Sándor gépkocsivezetőként szolgált a II. világháborúban, visszavonulás közben a Felvidéken megszökött, és hazafelé indult. (00:00-08:00) egy felvidéki faluban illetve hegyi legelőkön bujkál, szerez szlovák papírokat, jó viszonyt ápol a helyi lakosokkal; (08:00-19:40) az oroszok megszállják a falut, erőszakoskodnak a nőkkel, fogoly lesz, de megszökik; (19:40-37:00) út hazafelé, bujkálás, a megszállás borzalmainak tapasztalata; (37:00-39:27) Kiskőrös előtt az oroszok újra elfogják, de a városban ismét sikerül megszöknie, a tanyákon bujkál.

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről

Interjúalany: László Sándor, 1920, Kiskőrös

Interjúalany foglalkozása: szerelő (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 24.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Boldoczki Fanni Tanár: Fodor Tamás Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma